Skladištenje
Proces
Zamrznuta roba se skladišti u hladnjače na ispod -18°C. Nivo temperature u skladištu mora biti stabilan kako bi se sačuvao kvalitet duboko zamrznutog voća.

Kompjuterizovana kontrola sistema skladistenja dozvoljava da se temperatura reguliše posebno u svakoj hladnjači i dopušta kontinuirano praćenje nivoa temperature voća sa mogućnošću alarma u slučaju da temperaturni uslovi variraju od zadatih.

Naš kapacitet skladištenja je 3.500 tona zamrznutog voća i opremljen je policama za skladištenje i upravljačkim softverom koji ažurira podatke o lokaciji zaliha, količinama i kvalitetu. U svakom trenutku možemo da znamo kada je roba proizvedena, kog je kvaliteta, gde se nalazi i od koje sirovine je proizvedena kako bismo mogli da nađemo pojedinačnog dobavljača određene sirovine. Police za skladištenje nam omogućavaju lak pristup zalihama na svakoj lokaciji, bez prekida proizvodnje. Police za skladištenje su dokaz velike pažnje koju smo posvetili investicijama u sigurnost na radu.
Get Adobe Flash player
Mondi Lamex d.o.o. Lamex Food Grupa · Vrdila, 36000 Kraljevo, Srbija · Tel: + 381 36 823 020 · Fax: + 381 36 821 820 · office@mondiserbia.rs
Autorska prava © 2001-2016 Mondi Lamex d.o.o. Lamex Food Grupa. Sva prava zadržana. Web dizajn, grafički dizajn, izrada banera Marjan Trajkovski.