Lamex Food Grupa
Kompanija
Lamex Food Grupa je jedan od najvećih svetskih privatnih uvoznika/izvoznika smrznute i rashlađene hrane, sa divizijom posvećenoj agrohrani.

Lamex Food Grupa ima 17 kancelarija širom sveta i ukupnu godišnju prodaju od 1.25 milijardi dolara.

Lamex Food Grupa je investirala u kompaniju Mondi Serbia, sada Mondi Lamex, što joj je omogućilo veliki napredak u pogledu kapaciteta i kvaliteta. Ovo partnerstvo je omogućilo kompaniji Mondi Lamex da postane globalno prisutnija putem mreže iskusnih trgovaca Lamex Food Grupe.

Za više informacija o kompaniji posetite www.lamexfoods.eu.
Get Adobe Flash player
Mondi Lamex više o kompaniji:   Uvod | Ciljevi i strategija | Konkurentska prednost | Lamex Food Grupa
Mondi Lamex d.o.o. Lamex Food Grupa · Vrdila, 36000 Kraljevo, Srbija · Tel: + 381 36 823 020 · Fax: + 381 36 821 820 · office@mondiserbia.rs
Autorska prava © 2001-2016 Mondi Lamex d.o.o. Lamex Food Grupa. Sva prava zadržana. Web dizajn, grafički dizajn, izrada banera Marjan Trajkovski.