Kvalitet proizvoda
Kvalitet
Kao glavni proizvođač crvenog voća, Mondi Lamex već godinama smatra praćenje kvaliteta od njive do trpeze za glavni prioritet. Industrija danas treba biti u poziciji da odmah odgovori klijentima kad god nešto nije u redu. Sistem praćenja u tom trenutku mora biti na mestu, ažuriran i deo svakodnevnog poslovanja.

Kad god se u Mondi Lamex-u dobije pitanje vezano za finalni proizvod, postoji mogućnost da se informacija o sirovinama odmah prati do primljene partije i da se formuliše adekvatan odgovor u roku od 30 minuta. Zavisno od tipa voća, različite vrste pesticide i đubriva su prihvatljive za korišćenje i one moraju biti registrovane.

Mondi Lamex garantuje praćenje koje se zasniva na šiframa partija. Svakoj dobijenoj seriji sirovine dodeljuje se jedinstvena šifra partije na kojoj se naznačuje datum prijema i dostavljen kvalitet po dobavljaču. Svaki finalni proizvod dobija jedinstvenu šifru. Ova šifra predstavlja količinu svake partije sirovine koja je iskorišćene za taj proizvod. Za svaku isporuku klijentu registruje se kvantitet snabdevenih šifara partija. Ovo nudi kompletnu transparentnost od momenta kada stigne sirovina do momenta kada naši finalni proizvodi krenu ka klijentu.
Get Adobe Flash player
Mondi Lamex više o kvalitetu:   Politika kvaliteta | Sistem kvaliteta | Kvalitet proizvoda
Mondi Lamex d.o.o. Lamex Food Grupa · Vrdila, 36000 Kraljevo, Srbija · Tel: + 381 36 823 020 · Fax: + 381 36 821 820 · office@mondiserbia.rs
Autorska prava © 2001-2016 Mondi Lamex d.o.o. Lamex Food Grupa. Sva prava zadržana. Web dizajn, grafički dizajn, izrada banera Marjan Trajkovski.