Ciljevi i strategija
Kompanija
Glavni ciljevi

Vodeći regionalni proizvođač IQF jagodičastog voća i
    zamrznute kašе

Jaka pozicija na tržištu jugoistočne Evrope
Razvoj na organskom i kontrolisanom tržištu voća

Prioritetne strategije

Jačanje partnerstva sa klijentima da bi se osigurala
    optimalna reakcija na njihove sve raznovrsnije potrebe

Investiranje u razvoj i inovacije proizvodnje
Jačanje / unapređenje integracije ka proizvođačima,
    blizina sirovinske baze i potpuna kontrola kvaliteta
Get Adobe Flash player
Mondi Lamex više o kompaniji:   Uvod | Ciljevi i strategija | Konkurentska prednost | Lamex Food Grupa
Mondi Lamex d.o.o. Lamex Food Grupa · Vrdila, 36000 Kraljevo, Srbija · Tel: + 381 36 823 020 · Fax: + 381 36 821 820 · office@mondiserbia.rs
Autorska prava © 2001-2016 Mondi Lamex d.o.o. Lamex Food Grupa. Sva prava zadržana. Web dizajn, grafički dizajn, izrada banera Marjan Trajkovski.